Kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych, Urząd Miasta Poznania

Odpowiedzialny za portal poznan.pl i powiązany z nim system e-usług, Biuletyn Informacji Publicznej, oraz portal wewnętrzny dla pracowników. Początkowo asystent w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, później tłumacz-koordynator we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informacyjno-Komunikacyjnych, od 1996 r. w Urzędzie Miasta Poznania. Z wykształcenia romanista, tłumacz języka francuskiego. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor publikacji i artykułów na temat społeczeństwa informacyjnego, wykładowca.

Wojciech Pelc is responsible for the official city portal of Poznań, fourth largest city in Poland – poznan.pl. He manages related portals of e-services and is responsible for distribution of public information and internal services for city administration employees. First, an assistant in the Institute of Romanesque Philology of Adam Mickiewicz University in Poznan, then a translator and coordinator in Franco-Polish Higher School of New Informational – Communication Techniques. Since 1996 he has been working at the Municipal of Poznan. He is an official french translator. An alumnus of graduate studies in management of public administration and projects in Banking School in Poznan. Lecturer and an author of many papers and articles about the information society.