Michael, naukowiec specjalizujący się w biomedycynie, jest jednocześnie entuzjastą danych. Lubi dzielić się swoją pasją na temat jak dane można przełożyć na działanie, a także jak technologia zmienia społeczeństwo na lepsze. Obecnie pracuje w School of Data na Uniwersytecie w Porto.

//

Michael is a biomedical scientist turned data geek. He likes to share his passion for turning data into actions and loves to see technology improve society. Currently he works with the School of Data in Porto.