Łukasz Szóstek jest niezależnym konsultantem pracującym na styku
pomiędzy firmami informatycznymi a ich klientami. Specjalizuje się
między innymi w organizowaniu i prowadzeniu projektów przy pomocy
zwinnych metodologii (agile), w szczególności scrum.

Łukasz skończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na
Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych a następnie zdobył tytuł
Professional Doctorate in Engineering na wydziale Elektroniki na
Politechnice w Eindhoven w Holandii. Zanim podjął niezależną
działalność spędził większość swojej kariery zawodowej w Holandii
pracując w Philips Research oraz w NXP Research a po powrocie do
Polski w Orange Labs Polska. W przeciągu tych lat Łukasz uczestniczył
w kilkudziesięciu projektach badawczo-rozwojowych, w większości
międzynarodowych i prowadzonych wspólnie z innymi firmami zarówno z
branży elektronicznej (Sony, Panasonic, LG, Samsung), informatycznej
(IBM) jak również partnerami biznesowymi: operatorami (Vodafone,
France Telecom) czy koncernami medialnymi (Sony Pictures, MPAA).
Zakres tych projektów rozciągał się od projektowania sprzętu, którego
ograniczeniami były prawa fizyki poprzez rozległe systemy
informatyczne ograniczone złożonością ich architektury, tworzenie
własności intelektualnej ograniczonej wyobraźnią i prawem aż do
interfejsów i interakcji z użytkownikami, gdzie ograniczenia wypływają
z psychologii. Jednak najważniejszym czynnikiem łączącym wszystkie
projekty zawsze był zespół ludzi, którzy je realizowali. Z biegiem
czasu Łukasz poświęca coraz więcej na tworzenie warunków sprzyjających
powstawaniu jak najlepszych wyników łącząc zadania organizacyjne z
merytorycznymi.