Eva Constantaras jest dziennikarką śledczą i trenerką specjalizującą się w transgraniczych projektach dziennikarskich, które mają na celu zwalczanie korupcji i promują transparentność. Obecnie Eva pracuje dla Internews w Kenii jako doradca do spraw Data Journalism. Szkoliła dziennikarzy w Ameryce Łacińskiej i Afryce Wschodniej na takie tematy jak: uprowadzenia przez zorganizowane sieci przestępcze, monitorig wyborów, jak i polityka prozdrowotna. Jako stypendystka programu Google Data Journalism Scholar i stypednium Fulbrighta w Kolumbii zajmowała się otwartymi danymi i dziennikarstwem danych (data journalist) jako narzędziami wzbogacającymi jakość mediów na całym świecie. Jej raporty pojawiają się takich mediach jak: Seattle Times, El Tiempo, El Confidencial i El Mundol.

//

Eva Constantaras is a data and investigative journalist and trainer specialized in cross-border journalism projects to combat corruption and foster transparency. She currently served as the Data Journalism Advisor for Internews in Kenya. She has trained journalists across Latin America and East Africa on topics ranging from displacement and kidnapping by organized crime networks to election monitoring and health policies. She has explored her interest in the potential of open data and data journalism tools to enrich the quality of media across the globe as a Google Data Journalism Scholar in Spain and Fulbright Fellow in Colombia. Her reporting has appeared in media outlets including the Seattle Times, El Tiempo, El Confidencial and El Mundol.

 

Twitter handle: @evaconstantaras