Dr Alexey Sidorenko jest dyrektorem zorientowanego na Rosję projektu ‘Teplitsa. Technologie dla Społeczeństwa’

Jest ekspertem z zakresu internetu rosyjskiego i doświadczonym web deweloperem. Jego wiedza z zakresu nowych mediów i polityki rosyjskiej obejmuje projektowanie stron internetowych, analizy danych, analizy polityki regionalnej, wolności wypowiedzi w internecie, reportażu oraz edycji.

W latach 2009 – 2012 dr. Sidorenko był reporterem i redaktorem projektu ‘RuNey Echo’ w Global Voices Online, gdzie badał i analizował rozwój rosyjskiego internetu, w tym rolę internetu w społeczeństwie obywatelskim i polityce, zmieniających się mediów, a także rolę internetu w relacjonowaniu wiadomości, politykę internetową w Rosji i jej wpływ na wolność słowa i bezpieczeństwo informacyjne.

Pisał również reportaże dla Feedom House i Reporterów bez Granic na temat Internetu i wolności słowa w Rosji. W 2010 roku jako web deweloper współtowrzył ‘Help Map’ (Mapę Pomocy), nagradzanej crowdsourcingowej platformy niosącej pomoc ofiarom letnich pożarów.

Jego ojczystym językiem jest rosyjski, ale mówi płynnie po angielsku i polsku.

Twitter: @sidorenko_intl

//

Dr. Alexey Sidorenko is the director of the Russia-focused project “Teplitsa of Social Technologies.”

He is an expert on the Russian internet and an experienced web developer. His knowledge of the Russian new media and politics field includes web development, data analysis, regional political analysis, freedom of online speech issues, reporting, and editing.

In 2009-2012, Dr. Sidorenko has been a reporter and an editor of the “RuNet Echo” project at Global Voices Online, where he researched and analyzed developments in the Russian internet sphere including the role of the internet in civil society and politics, the changing media landscape and the role of the internet in breaking news coverage, internet policy in Russia and its effect on the digital divide and freedom of speech, and information security and cyber warfare.

He has also contributed reporting for Freedom House and Reporters Without Borders on internet and freedom of speech issues in Russia. In 2010, he served as the web developer behind the “Help Map” project, an award-winning crowdsourcing initiative to help the victims of the summer wildfires.

He is a native speaker of Russian and is also fluent in English and Polish.

Twitter handle: @sidorenko_intl