Weź udział / Apply

Jeśli chcesz zainteresować innych swoim projektem podczas Central Open Data Hackathon, a także zaprosić innych deweloperów na wydarzenie, wypełnij poniższe zgłoszenie. Zachęcamy wszystkich do dodawania swoich pomysłów przed wydarzeniem. Większa widoczność zwiększa zainteresowanie Twoim projektem.

Ważne: bez względu na to, czy dodasz swój projekt czy nie, pamiętaj, aby zarejestrować się i wykupić bilet na wydarzenie.

//

If you want to attract attention to the project that you plan to develop at the Central Open Data Hackathon and invite other developers to participate, fill out the form below. We encourage everyone to add their projects before attending the Hackathon. More publicity means more possibilities.

Important: regardless of whether you’re adding a project or not, please make sure you purchase the tickets to the Hackathon here


Administratorem danych osobowych jest Fundacja ePaństwo z siedzibą w Zgorzale, ul. Pliszki 2B/1 05-500 Piaseczno. Dane osobowe są zbierane przez Fundację ePaństwo na potrzeby organizacji konferencji Central Open Data Hackathon. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zarejestrowania się na konferencję.