Autor projektu: Pola Matuszewska

Opis projektu:

[for English scroll down]

PREPME to (będzie) mobilna, interaktywna aplikacja, której celem jest przygotowanie użytkownika i jego rodziny do optymalnego zachowania w obliczu zagrożeń, sytuacji awaryjnych i ekstremalnych. PREPME w sposób atrakcyjny, przyswajalny i zgamifikowany, krok po kroku wspiera wdrażanie wybranych przez użytkownika strategii (np. przygotowanie bagażu awaryjnego, naukę topografii i opracowywanie dróg ewakuacji, zasady pierwszej pomocy, przygotowanie zapasów na określony okres, itp). PREPME pozwala też użytkownikom współtworzyć mapę infrastruktury przydatną dla obrony cywilnej.
PREPME – PRZEWIDUJ NIEPRZEWIDYWALNE!

Szukamy zespołu, nie mamy doświadczenia programistycznego. Szczegóły projektu dla zainteresowanych.

PREPME is (supposed to be) an interactive mobile app designed to guide a user and his/her family to emergency readyness. In gamyfied, attractive and acceptable way PREPME supports the implementation of chosen strategies (fe. bug out bag preparation, topography and evacuation routes, first aid standards, food and water supply and storage). In addition, PREPME uses and develops (by users crowdsourcing) a civil defence infrastructure map.
PREPME – BE READY FOR UNPREDICTABLE!

Looking for a team, no coding experience. We will provide you with more details on request.