Autor projektu: Wojciech Pelc, Urząd Miasta Poznań

Opis projektu:

Miasto Poznań publikuje otwarte API oficjalnego portalu miejskiego, Biuletynu Informacji Publicznej oraz niektórych usług

Dlaczego? Bo tak rozwija się świat!
• Zasoby treści i danych tworzone i gromadzone za publiczne pieniądze powinny być publicznie dostępne
• Administracja nie ma monopolu na najlepsze rozwiązania systemów informacyjnych realizowanych dzięki nowym technologiom
• Użytkownik wie najlepiej (lub powinien wiedzieć) jak wykorzystać informacje z domeny publicznej
• Nie da się zbudować społeczności “smart city” bez aktywnej współpracy opartej na “dialogu równych” – czyli rozmowy opartej o dostęp do takiej samej wiedzy

Dla kogo?
Dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, czyli:
• Mieszkańców i grup Mieszkańców (np. zorganizowanych w Rady Osiedli, Stowarzyszenia, NGO…)
• Twórców stron internetowych, aplikacji mobilnych, nowych e-usług
• Sektora MŚP: zachęta do wykorzystywania zasobów przy budowaniu swojej oferty biznesowej dla Mieszkańców

Jak? Rozszerzając API i dostęp do kolejnych zasobów
• Zasoby poznan.pl (treści i usługi)
• Zasoby bip.poznan.pl (treści)
• Zasoby Systemu Informacji Przestrzennej
• Otwarte przewodniki turystyczne
• Dane transportu miejskiego
• Możliwość zgłaszania interwencji

Dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem naszego API utworzyliśmy specjalny serwis www.poznan.pl/api oraz newsletter, w którym autorzy API informują o wszelkich nowościach i zmianach. Opis udostępnionych już zasobów i usług można znaleźć pod tym adresem: http://egov.psnc.pl/node/29

Zorganizowaliśmy już 2 hackathony i 1 konkurs we współpracy z firmą komercyjną. Ich efektem jest 17 wdrożeń naszego API (lista dostępna jest tutaj: http://www.poznan.pl/mim/main/lista-wdrozen,p,25877,25878,25881.html ).

Bardzo liczymy na sugestie jak rozwijać nasze API, jak je doskonalić, w jakim kierunku podążać, aby dane i treści gromadzone przez Miasto połączone z pomysłowością użytkowników zaowocowały nowymi wdrożeniami i pomysłami na ulepszenie Miasta.