Autor projektu: Andrzej Błaszczyk

Opis projektu:

Cichy Bohater to aplikacja mobilna, której użytkownicy mogą zgłaszać problemy wymagające interwencji.

Przykładowe rodzaje interwencji:
• Bójka
• Wandalizm
• Błąkające się zwierzęta
• Przemoc domowa
• Bezdomni
• Nielegalne wysypisko

Realna lista interwencji zależy od tego, jakie instytucje w danym położeniu GPS przyjmują interwencje. Na przykład Straż Miejska może przyjmować zgłoszenia o wandalizmie, złym parkowaniu lub zakłócaniu ciszy nocnej. Przyjmowanie przez instytucje interwencji polega na monitorowaniu webowego panelu, który jest integralna częścią Aplikacji Cichy Bohater.

Zapraszam do zapoznania się z krótką prezentacją: https://www.dropbox.com/s/amabqq9jgy4s9wm/Cichy%20Bohater.pptx