Autor projektu: Marcin Waszak

Opis projektu:

Projekt opiera się na wykorzystaniu publicznych danych dostępnych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej i w Biuletynie Informacji Publicznej do skuteczniejszego informowania wyborców gdzie, kiedy i w jaki sposób mogą zagłosować.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym, wójt najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów publikuje informacje o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborców oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w formie tradycyjnego obwieszczenia, które zamieszczane jest także w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja ta w ograniczonym stopniu dociera jednak do wyborców przed dniem głosowania. W formacie CSV zbiorcze dane dotyczące komisji są publikowane także na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Pomysł aplikacji polega na stworzeniu wyszukiwarki lokali, dzięki której każdy wyborca mógłby odnaleźć właściwy dla jego adresu zamieszkania lokal wyborczy. Aplikacja umożliwiłaby też odnalezienie najbliższego wyborcy lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla osób chcących skorzystać z bezpłatnej subskrypcji będzie możliwość wysłania na podany adres mailowy „przypomnienia o wyborach”, które będzie pełniło jednocześnie rolę indywidualnych zawiadomień o czasie, miejscu i możliwych formach głosowania. Takie zawiadomienie mogłoby być przesłane kilka razy: z informacją o zarejestrowanych listach kandydatów i komitetach wyborczych w okręgu czy – już po wyborach – z informacją o wynikach głosowania w wybranym lokalu wyborczym, frekwencji i kandydatach, którzy otrzymali mandat w danym okręgu wyborczym.

Ponadto za pomocą aplikacji możliwe byłoby zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które wyborca zaobserwował na obszarze danego lokalu takich jak łamanie ciszy wyborczej, nieprzestrzeganie zasady tajności głosowania, niedostosowanie lokalu do potrzeb niepełnosprawnych wbrew oficjalnej informacji czy wszelkie skargi na zachowanie komisji wyborczej.

Zdjęcie: (CC BY-SA) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obwodowa_Komisja_Wyborcza.jpg