Autor projektu: Olsztyński KdP

Opis projektu:

Brakuje w Polsce otwartych danych opisujących uczelnie wyższe. Często problemem jest przebicie się przez stronę wydziału, aby dotrzeć do interesujących informacji, nie mówiąc już o tym, aby móc porównać wiele wydziałów, a także jako absolwent je ocenić.

Istnieją raporty na ten temat, ale przeważnie zawierają one suche tabelki z danymi i nie umożliwiają wyszukiwania. Można by przy każdym kierunku umieścić także daty rejestracji oraz linki do stron informujących jak rekrutacja wygląda.

Zdjęcie: (Euan Freeman) https://secure.flickr.com/photos/euanfreeman/4438302316/