Autor projektu: Joanna Surwiłło

Opis projektu:

Tak wiele się słyszy o przypadkach przemocy, które demaskowane są w swoim ostatecznym stadium; o dramatycznie pobitych dzieciach, wieloletnim molestowaniu, przemocy wobec kobiet. Często zastanawiamy się dlaczego nikt o tym nie wiedział. Dlaczego ofiary nie zgłosiły przemocy? Bały się sprawcy. Świadkowie wydarzeń też nie zgłosili przemocy. Bali się sprawcy. Albo nie wiedzieli do kogo i gdzie się udać, lub zbyt dużo czasu by im to zajęła.

A co by było gdyby istniała MAPA POMOCY – interaktywna platforma internetowa dzięki której można informować instytucje publiczne i pozarządowe o zjawiskach przemocy, dochodzących na obszarze ich działania?

W JAKI SPOSÓB MAPA POMAGA?
Osoby doświadczające przemocy, bądź będące jej świadkiem będą mogły w prosty i przejrzysty sposób zgłosić sytuację odpowiednim organom. Osoby doświadczające przemocy są często współuzależnione, nie czują się na siłach przyznać do bycia ofiarą, a tym bardziej stawić czoła opiece społecznej, policji czy organizacjom wspierającym. Często nawet nie wiedzą dokąd się udać, lub wstydzą się zapytać. Świadkowie przemocy też nie zawsze reagują, ponadto, często obawiają się reakcji sprawców przemocy, gdyż są to osoby im znane.

Mając na celu dobro ofiar, a szczególnie dzieci, zostanie stworzona interaktywna platforma pozwalająca w przejrzysty sposób wyselekcjonować instytucje pomagające ofiarom przemocy, do których dotrze zgłoszenie o dochodzącej przemocy. Zgłoszenia internetowe będzie miała znaczenie podobne do informacji przekazywanej w tradycyjny sposób, jednakże dzięki innowacyjnemu podejściu, osoby doświadczające przemocy będą miały ułatwiany dostęp do organizacji.

JAK MAPA DZIAŁA?
Jeśli doświadczyłeś przemocy lub jesteś jej świadkiem, to:
1) Wejdź na zglosprzemoc.org  Zarejestruj się.
2) Za pomocą wyszukiwarki wpisz jak najdokładniejszy adres domu, w którym dochodzi do przemocy. Jeżeli jest to twój dom, bądź dom sąsiadów, czy innej znanej ci osoby, możesz wskazać też nazwisko osoby doświadczającej przemocy. Te dane nie będą upubliczniane, dotrą jedynie do instytucji wspierających.
3) Po wpisaniu adresu wyświetlą się instytucje, które zajmują się pomocą ofiarom przemocy na danym terenie.
4) Następnie określ wiek ofiary. Zaznacz czy jest to dziecko, nastolatek, osoba dorosła czy senior. Pozwoli to zawęzić profil instytucji, które mogą się zająć sprawą.
5) Następnie określ sprawcę przemocy. Zaznacz czy jest to rodzic, współmałżonek, konkubent, sąsiad czy inna osoba.
6) Określ typ przemocy. Do wyboru jest kilka opcji: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc finansowa, ograniczanie żywności, molestowanie seksualne itp.
7) Wyszukiwarka pozwoli określić kilka instytucji, których profil pomocy jest najbliższy potrzebującemu. Pokaże też odległość w jakiej instytucja znajduje się od potrzebującego, a także mapę dojazdu, oraz nazwisko osoby i dane kontaktową instytucji. Można indywidualnie skorzystać z porady instytucji, ale można napisać prośbę (alert) o pomoc.
8) W zgłoszeniu opisz krótko swój problem. Napisz, jeśli wiesz, od jak dawna dochodzi do przemocy.
9) Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do wybranych instytucji pomocowych, a także zostanie zapisane w systemie, i będzie można śledzić, kiedy instytucje odczytały wiadomość.
10) Instytucje, które wspólnie dostaną wiadomość, będą wiedziały o wspólnym zgłoszeniu.
11) Ponadto, masz możliwość monitorowania swojej sprawy. Instytucje powinny zareagować na Twojego maila.
12) Mapa pomocy może istnieć także w formie aplikacji na telefon.
13) Ofiara jest pod opieką instytucji. Zgłoszenie przemocy to dopiero pierwszy krok do wyjścia z bycia ofiarą. Ale najważniejszy.