Autor projektu: Rafath Khan

Opis projektu:

Projekt ma na celu przybliżenie sylwetek kandydatów w Wyborach do Parlamentu EU i Samorządu (następnie sejmu i Senatu). Celem jest stworzenie aplikacji do przeprowadzenia pra-wyborów online – z podziałem na okręgi wyborcze, głosowaniem online etc. oraz prezentacja wynikow po zakończeniu pra-wybrów.

Dane: http://europarl.me/node/5

Zdjęcie: (CC-BY) https://secure.flickr.com/photos/[email protected]/276097724