Autor projektu: Olsztyński KdP

Opis projektu:

Budżet obywatelski pojawia się w coraz większej ilości polskich miast. Brakuje jednak platformy informatycznej służącej do jego obsługi. Powinna ona pozwalać na zgłaszanie pomysłów, wizualizować możliwy podział środków oraz pozwalać na głosowanie. Mogłaby być także wykorzystana jako narzędzie promocji idei budżetu partycypacyjnego oraz jego zastosowania w danym mieście.

Należałoby rozwiązać kwestie prawne i organizacyjne głosowania mieszkańców. Ważnym elementem jest także wizualizacja podziału środków. Platforma taka mogłaby również służyć jako narzędzie ustalania zasad budżetu obywatelskiego.

Proponowany podział prac:
1) Zgłaszanie i prezentacja projektów
2) Wizualizacja podziału środków
3) Rejestracja i głosowanie mieszkańców
4) Opiniowanie przeszłej edycji oraz ustalanie zasad przyszłej edycji budżetu obywatelskiego

Materiały informacyjne:
http://myobywatele.org/baza-wiedzy/inspiracje/jak-wprowadzic-budzet-obywatelski/
http://www.instytutobywatelski.pl/wp-content/uploads/2013/03/budzet_partycypacyjny.pdf
https://mac.gov.pl/budzet-partycypacyjny

Zdjęcie: TaxCredits.net